Indmeldelse

Nye medlemmer

Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen, så kan du tilmelde dig her.
Ved indmeldelse i efteråret opkræves ½ års kontingent 350 kr. særskilt.
Årskontingent 700 kr. opkræves i forlængelse af afholdt generalforsamling.

I feltet ”NAVN” anføres virksomhedens navn. Dit eget navn bedes anført i feltet ”ADRESSE 2".